OM SENTERET

Vikasenteret består pr idag av 57 leiligheter og ca 6500 m2 næringslokaler.
Næringslokalene fordeler seg på tradisjonelle butikklokaler og helseforetak.
For detaljer se butikker/andre virksomheter. Byggetrinn 1 ble ferdigstilt høsten 2002 og butikkdelen av byggetrinn 2 stod ferdig 15.nov 2006.
Senteret har idag 8 butikker pluss Åkersvika legesenter og begravelsesbyrået FONUS.

PARKERING
På vikasenteret kan du parkere gratis!
Vi har gode parkeringsforhold med plass til 125 biler ute og 50 biler i parkeringskjelleren inne.

LEDIG LOKALER
Se her for mer info.

KONTAKTER
Senterleder:
Harald Tungevåg
Tlf 977 25 037 // e-post: harald@vika-senteret.no

Gårdeier:
Skaun Eiendom as
v/ Ida Holm Grindstrand
Tlf. 970 00 959 // e-post: ihg@temaas.no
www.temaeiendom.no

Vaktmestertjenester:
Toma Facility Services
Trond Kristiansen
Tlf 464 18 778 // e-post: trond.kristiansen@toma.no
www.toma.no