OM SENTERET

Vikasenteret består pr idag av 57 leiligheter og ca 6500 m2 næringslokaler.
Næringslokalene fordeler seg på tradisjonelle butikklokaler og helseforetak.
For detaljer se butikker/legesenter/fysioterapi.
Byggetrinn 1 ble ferdigstilt høsten 2002 og butikkdelen av byggetrinn 2 stod ferdig 15.nov 2006.
Senteret har idag 10 butikker pluss Åkersvika legesenter og begravelsesbyrået FONUS.

PARKERING
På vikasenteret kan du parkere gratis!
Vi har gode parkeringsforhold med plass til 125 biler ute og 50 biler i parkeringskjelleren inne.
Lyse og trivelige lokaler med kameraovervåking gjør det sikkert for deg å sette ifra seg bilen.

LEDIG LOKALER
Se her for mer info.

KONTAKTER
Senterleder:
Harald Tungevåg
Tlf 977 25 037 // e-post: harald@vika-senteret.no

Gårdeier:
Skaun Eiendom as
v/ Ida Holm Grindstrand
Tlf. 970 00 959 // e-post: ihg@temaas.no
www.temaeiendom.no

Vaktmestertjenester:
Toma Facility Services
Trond Kristiansen
Tlf 464 18 778 // e-post: trond.kristiansen@toma.no
www.toma.no